Träning vid reumatism

Det kan upplevas som jobbigt nog att träna även om det känns bra i kroppen. Om du lider av någon reumatisk sjukdom, som exempelvis artros, kan daglig träning tyvärr kännas som ett nästintill oöverstigligt projekt. Detta trots att träning ofta är ett av de bästa sätten att lindra olika typer av reumatiska tillstånd.

Hos www.artros.org kan du som lider av artros få hjälp med ditt sjukdomstillstånd. Och du är inte ensam om det. Enligt Artros.org drabbas så många som var fjärde svensk över 45 års ålder av artros. För många som drabbas är det lätt att fastna i ett tillstånd av stillasittande. Det tar helt enkelt emot för mycket att träna. För de allra flesta fall räcker dock träning långt för att göra saken bättre. Enligt en studie som genomfördes vid Umeå universitet kan det ibland till och med vara bra med intensiv träning. Med det sagt bör du som är drabbad först rådgöra med en expert för att få reda på vad som passar bäst för dig. Hos Artros.org kan du få handledning och ett personligt utformat träningsprogram av en fysioterapeut. Det kan räcka med så lite som två övningar om dagen för att få stor effekt.