Träning är livsviktigt

 

Träning i betydelsen fysisk rörelse, är livsviktigt för både kropp och själ. Människokroppen är gjord för rörelse och i stort sett alla delar av kroppen mår bra av träning.

Träning för humöret

När man utövar någon form av träning eller motion som är pulshöjande, frigörs hormoner i kroppen som kallas endorfiner. Dessa endorfiner har kallats kroppseget morfin och lindrar både smärta samt ger en känsla av lycka. Träning ger både kort- och långsiktig effekt på humöret och har i forskningsstudier till och med lika bra effekt som mediciner mot psykisk ohälsa.

Annan mental påverkan av träning är minskning av stress samt bättre sömn.

Starkt skelett

För skelettets skull är det också viktigt att träna. Med stigande ålder kan man ha otur att drabbas av benskörhet, osteoporos, som gör att man har större risk att bryta ben i kroppen. Detta går att motverka på flera sätt och ett av dessa är att ägna sig åt träning. Alla sorters träning hjälper dock inte mot benskörhet utan det ska vara s.k. “viktbärande träning” som påfrestar skelettet. Träning som innefattar någon form av hopp, löpning eller styrketräning är bra för skelettet. Simning och cykling är motionsformer som ger bra konditionseffekt men tyvärr inte lika bra effekt på skelettets tillväxt och reparationsförmåga. Man bör i den allsidiga träningen även få med sådana träningsformer som gynnar skelettet.

Hjärta och kärl

När man tränar ökar hjärtats frekvens eftersom mer blod behöver pumpas ut till de hårt arbetande musklerna. Detta är gynnsamt för hjärt- och kärlsystemet. Om man tränar hårt i 30 minuter per dag eller måttligt i 60 minuter per dag minskar man risken för att få hjärtsvikt med nästan 45 %, har studier visat. Även risken för att drabbas av andra hjärt- och kärlsjukdomar minskar tack vare träning. Särskilt löpning som träningsform är bra för hjärtat.

Muskler, leder och rygg

Många människor sitter alldeles för mycket och länge under dagarna på arbetet. Detta leder till minskad blodgenomströmning i musklerna, påfrestning på leder och stelhet i ryggen. Den som ägnar sig åt träning som stärker rygg och mage slipper oftast ryggont och den som redan drabbats har (självklart beroende på orsaken till ryggsmärtan) oftast möjlighet att minska ryggsmärtor genom försiktig träning.

Har man starka benmuskler så tas arbetet med att gå, springa, cykla eller bara att stå, upp av musklerna istället för att knäna påfrestas.

Led-, muskel- och ryggsmärta kan påverka livskvaliteten i vardagen och därför bidrar träning även på detta sätt till att höja humöret.

Träning minskar risk även för andra sjukdomar

Även sjukdomsrisk för t.ex. cancer, särskilt bröstcancer, tarmcancer och livmoderkroppscancer minskas av träning. Detta beror bl.a. på bättre immunförsvar tack vare att träning ökar antalet T-celler i kroppen, samt att träning påverkar hormonsystem där även östrogen ingår.

Sammanfattningsvis är träning fantastiskt bra för både kropp och själ!